BIOBLUE ALU-PRIMA

BioBlue Alu-Prima 200

Artikelnr: BB.A02084

Alu-Prima 200 är ett universal rengöringsmedel för mekanisk avfettning.Ett alkaliskt rengöringsmedel (pH13) avsedd för att avlägsna fett, oljespill och pigment smuts. Produkten kan effektivt rengöra ett stort antal material från kraftig nedsmutsning. Bland annat aluminium, galvaniserat stål, icke-järnhaltiga metaller, samt stål/rostfritt stål och plast. På grund av sin höga koncentration uppvisar den hög effekt redan vid 3 – 5%. Produktens demulgeringsförmågan gör det möjligt att avlägsna oljor och fetter och ger därmed lång livslängd på produkten. Alu-Prima 200 är energibesparande, eftersom det redan är effektivt vid rumstemperatur. Produkten är fri från fosfater och lösningsmedel 

Användning:       

Rekommenderad koncentration är ca 3-5%. Förvaras frostfritt        

  • Rengöring av komponenter gjorda av aluminium, icke-metaller eller galvaniserade ytor
  • Fosfat och lösningsmedel fritt
  • Lång livslängd, tack vara bra demulgerings förmåga 
  • Användbar redan vid rumstemperatur
  • Avlägsnar fett, olja och pigmentförorening
  • Lämplig för mekanisk användning.
  • VOC-fri
  • Effektiv vid låg temperatur

 

Fara! Säkerhetsanvisning: Orsakar allvarlig ögon-irritation. Använd skyddshandskar/Skydds-kläder/Ögonskydd/Ansikts-skydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid bestående ögon- eller hud-irritation: Sök läkarhjälp. Förvaras oåtkomligt för barn