Framtidens rengöring redan IDAG

Bioblue Active

 

 

BioBlue detaljtvätt minskar avsevärt avfalls och deponi kostnader och vätskan bibehåller sin rengöringskraft över tiden, en ekonomisk och miljömässig fördel gentemot giftiga lösningsmedel och svagare vattenbaserade system. BioBlue Active, innehåller en naturlig bakteriekultur. Bakterien äter helt enkelt upp oljan som omvandlas till vatten och koldioxid. Vätskan är helt utan lösningsmedel och andra giftiga ämnen och den är ofarlig för båda människor och natur.  

Läs mer.