CNC-Service

Med planerad service och underhåll på maskiner och magasin har man bättre kontroll över standarden på sin maskinpark. Vår service innefattar rengöring, tester och justeringar enligt maskinspecifikt serviceprotokoll. Eventuella felaktigheter som påträffas åtgärdas efter godkännande från kund.

Serviceavtal:
Serviceavtal och typ av service på er maskinpark kan upprättas. Utifrån önskan och behov kan vi komma fram till tidpunkter/intervall för service och underhåll.

Vi hjälper Er med:
– Optimering av anläggningens utnyttjande och att säkerställa dess långsiktiga funktion och hållbarhet.
– Uppmätning och riktning av maskin, stångmagasin och annan utrustning.
– Reservdelar och slit delar till CNC maskiner.
– Diverse Reparationer; Avhjälpande-, förebyggande-, akuta-, och mer omfattande    reparationer av maskiner, magasin m.m.
– Vi gör även reparationer av hållare, hydraul aggregat, transportband mm.
– Support ISO-programmering
– Vår telefonsupport ger goda möjligheter att häva stoppet snabbt.

 

 

IMG_3019