BIOBLUE SHIELD

Nästa generations rengöringsmedel.

BioBlue Shield sprayas på raster i plasma- och laserskärnings maskiner för att förhindra uppbyggnad av slagg. Rasterna blir enklare att rengöra, de blir också tillgängliga under längre perioder eftersom rasterna inte behöver ut lika ofta. En minskning av uppbyggnad av slagg kommer också att resultera i en bättre utklippskvalitet, eftersom materialet ligger bättre på plats när rasterna är rena.
Lätt, ergonomiskt och effektivt Blanda BioBlue Shield ordentligt, och använd sedan det helt enkelt på de nya eller renade rasterna med hjälp av en spruta. Det är också mycket ekonomiskt eftersom 1 kg vanligen är tillräcklig för ca. 20 kvadratmeter. De keramiska tillsatsmedel
som finns i förhindrar effektivt slagg som byggs upp i skärningsprocessen från vidhäftning. Säker applikation är garanterad eftersom produkten är fri från flyktiga organiska föreningar och inte kräver märkning enligt CLP-förordningen.

Snabbare rengöring och längre användning av rasterna
Innehåller keramiska tillsatser som förhindrar slagg från att byggas upp
Ekonomiskt: 1 kg E-WELD Shield är vanligtvis tillräckligt för ca. 20 kvadratmeter
Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen