Välkommen till
PHJ Industriservice

[mi-logo id=9223372036854775807]

Välkommen till PHJ Industriservice AB

PHJ Industriservice AB har sin hemvist i Åsenhöga-Gnosjö. Vi strävar efter att leverera kvalitetstjänster, i rätt tid och till rätt pris. Vi har ett brett utbud av tjänster, inom underhåll och service för industrin. Oavsett maskintyp, märke eller problem ska man alltid kunna kontakta oss. Varje företag är unikt och har sina önskemål och med det som utgångspunkt eftersträvar vi alltid samma höga servicenivå.

Under 2018 har PHJ Industriservice startat upp dotterbolaget BioBlue AB. Ambitionen med Bioblue är att hjälpa den tillverkande industrin att nå sina miljömål med rätt verktyg. BioBlue har lösningar för all typ av industri.

Vi utför reparation och underhållsarbeten.

Serviceavtal och typ av service på er maskinpark kan upprättas. Utifrån önskan och behov kan vi komma fram till tidpunkter/intervall för service och underhåll.

CNC-Service

Med planerad service och underhåll på maskiner och magasin har man bättre kontroll över standarden på sin maskinpark. Vår service innefattar rengöring, tester och justeringar enligt maskinspecifikt serviceprotokoll. Eventuella felaktigheter som påträffas åtgärdas efter godkännande från kund.

Lager

En del av vårt underhållssystem är att ha säker tillgång till rätt reservdelar i rätt tid. Detta minimerar stopptiderna, maximerar tillgångarna och kontrollerar kostnaderna.